Responsive image

YOGALES TIJDENS DE ZOMERSLUITING.

Ook dit jaar geeft Monique van Grol weer yogalessen tijdens de zomersluiting. Bij voldoende belangstelling geeft zij op woensdag in ochtend een 55+ les om 11.00 uur en een algemene les om 19.00 uur. 

Als je belangstelling hebt geeft je dan op voor 1 juli 2017. Je kan je opgeven door Monique een email te sturen, klik op onderstaande button en vermeld je naam, telefoonnummer, en de lessen/tijden die je wilt volgen.

Wanneer er voor een les voldoende belangstelling is, krijg je een email ter bevestiging en het verzoek om het lesgeld dan over te maken. Kosten per les zijn € 10,00.

De regeling voor de Ooievaarspas geldt niet voor deze lessen. Ook kunnen deze lessen niet als inhaalles van de gewone les gevolgd worden. 

Aanmelden via:

06-14318265 of moniquevangrol@gmail.com
 

 

ZOMERSLUITING 2017

De zomersluiting valt dit jaar van 10 juli t/m 18 augustus. Deze periode wordt niet doorbetaald.
Per augustus wordt het lesgeld per maand € 40,00.
Nieuw: voor € 70,00 per maand kan onbeperkt yogales gevolgd worden.

Graag voor 8 juli het lesgeld voor de lessen in juli en augustus betalen.
Het verschuldigde bedrag is € 28,75
Volg je meer lessen per week, dan wordt het € 49,50
Heb je een Ooievaarspas, dan is het € 14,40

Bij contante betaling graag gepast betalen. Je kunt met pinpas betalen.

Het is mogelijk om het hele volgende seizoen in één keer te betalen.
De kosten zijn dan € 410,00 en bij onbeperkt les per week € 717,50.
Je hebt dan een halve maand lesgeld korting.

Voor degenen die gebruik maken van een Ooievaarspas, graag voor 8 juli laten scannen.
Dan kan ook voor de komende periode korting gegeven worden.

Alle gegevens zijn ook op de website terug te vinden: www.cirkel.net

Alvast een prettige vakantie toegewenst door

Marijke, Renée en Jan

 

Verdere mededelingen

Verder zouden we het op prijs stellen als je een informatiefolder van de yogastudio wilt
verspreiden in je directe omgeving bv bibliotheek, prikbord in flat, buren, familie enz.
De folders zijn verkrijgbaar in de yogastudio.

Alvast bedankt !


 

 

 

 

 

Info activiteiten in Yogastudio de Cirkel:

© 2017 ·Yogastudio de Cirkel